ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Σ.Ε.Τ.Θ. ΚΑΙ Τ.Α.Σ.Ε.Τ.Θ.

07.04.2013


Σήμερα, Δευτέρα 8 Απριλίου 2013 συστάθηκαν τα νέα Διοικητικά Συμβούλια των Σ.Ε.Τ.Θ. και Τ.Α.Σ.Ε.Τ.Θ.

 

Έπειτα από μυστική ψηφοφορία, αναδείχτηκαν οι εξής:

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Τ.Θ.

 

Πατέλης Παναγιώτης                Πρόεδρος

Αγγελόπουλος Γιώργος             Αντιπρόεδρος

Βαμβακίδης Δημήτριος              Γενικός Γραμματέας

Δεληγιάννης Κων/νος               Ταμίας

Σβορώνος Θεμιστοκλής            Έφορος

Θεοφίλης Αγησίλαος                 Μέλος

Μούγιος Χρήστος                      Μέλος

Τζώρας Σπυρίδων                     Μέλος

Φωτόπουλος Γεώργιος              Μέλος

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Τ.Α.Σ.Ε.Τ.Θ.

 

Σταυρόπουλος Αθανάσιος          Πρόεδρος

Γουργιώτης Δημήτριος               Αντιπρόεδρος

Πατέλης Παναγιώτης                  Γενικός Γραμματέας

Δεληγιάννης Κωνσταντίνος        Ταμίας

Θεοχάρης Χρήστος                     Μέλος

Τζώρας Σπυρίδων                      Μέλος

Φωτόπουλος Γεώργιος               Μέλος