Ιστορικό Σωματείου

 Το Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου ιδρύθηκε στην Αθήνα στις 5 Μαίου 1917. Ιδρυτής του Σωματείου ήταν ο Χριστόφορος Ταβουλάρης, ο οποίος διατέλεσαι και πρώτος Πρόεδρός του. Παράλληλα με την ίδρυση του Σωματείου, δημιουργήθηκε και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου (μετέπειτα και ως σήμερα φέρει την επωνυμία Ταμείο Αρωγής), με πρώτο Πρόεδρο τον Τάκη Πέτα.