Μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, η κατάθεση των δικαιολογητικών για την άδεια λειτουργίας θεάτρου

13.01.2013

Συνάδελφοι,

σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ Β' 1704 / 5. 12.2005, στο άρθρο 2 παράγραφος 3, όλα τα δικαιολογητικά για την άδεια λειτουργίας θεάτρου (υπεύθυνες δηλώσεις και πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου θεάτρου), πρέπει να κατατίθενται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Επιχείρησης στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματοθεάτρων του Αρμόδιου Δήμου, από την 1η έως και 20ή Ιανουαρίου κάθε έτους, ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη επιθέωρηση. Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις.

Το Σωματείο μας έχει ήδη προχωρήσει σε καταγγελίες για τη μη κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την ασφάλεια των χώρων στους οποίους εργάζεστε.

Για οποιαδήποτε λεπτομέρεια ή διευκρίνιση χρειαστείτε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2105231407 (ώρες 10.00 -14.00) και στο μέιλ info@setth.gr.

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Θ


Ο Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΓΙΟΣ                 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ