ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ


Δευτέρα, 12 Μαρτίου και ώρα 16.00

24.02.2012

Το σεμινάριο σχετικά με τη συμπλήρωση του Νέου βασικού Εντυπου Εγκαταστάστη (Νεα ΥΔΕ) και τις Λειτουργίες & Δυνατότητες πολυοργάνου Macrotest 5035, που διοργανώνει το Σ..Ε.Τ.Θ. και η ΕΛEΜΚΟ θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 12 Μαρτίου και ώρα 16.00, στην έδρα της ΕΛΜΕΚΟ Τατοϊου 90 στη Μεταμόρφωση (http://maps.google.com/)
 
 
Το σεμινάριο αυτό θα είναι διάρκειας 3 ωρών και περιλαμβάνει:
·       Εισαγωγή
·       Νομοθετικό πλαίσιο (ελέγχων – επανελέγχων – ΥΔΕ)
·       Πρωτόκολλο ελέγχου (ΕΛΟΤ HD 384 & KEHE)
·       Όργανα & Μετρήσεις
·       Έκθεση παράδοσης
·       Βασικό έντυπο
 
Ημερομηνία παρουσίασης: Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012
Ώρα : 16.00 - 19.00

Το Σεμινάριο δεν έχει κάποια οικονομική επιβάρυνση από πλευράς σας.
 
Για επιβεβαίωση ή ακύρωση συμμετοχής στο σεμινάριο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Σ.Ε.Τ.Θ. στο 2105231407 ή στο info@setth.gr.