ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

13.01.2011

Αρ. Πρωτ. 07/2011
    
                                                                                              Αθήνα, 12 Iανουαρίου  2011
                          
Συνάδελφοι,

Το  Διοικητικό Συμβούλιο  του Σωματείου Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου στα πλαίσια των προσπαθειών του για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς τα θέατρα και ως εκ τούτου της αναβάθμισης της παρουσίας μας στο χώρο, αποφάσισε να οργανώσει για τα μέλη του τα ακόλουθα δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια:

1. Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας, με θέμα:
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2. Σεμινάριο Παροχής Α' Βοηθειών, με θέμα:
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ– ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας) και το Ε.Κ.Α.Β. (Εθνικό Κέντρο ʼμεσης Βοήθειας), τα οποία θα χορηγήσουν στους συμμετέχοντες τα ανάλογα πιστοποιητικά.

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Θ. είναι σε επικοινωνία και με την Πυροσβεστική Ακαδημία για την διοργάνωση τρίτου σεμιναρίου με θέμα τους κανόνες ασφαλείας, την χρήση σωστικών μέσων και την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.


Συνάδελφοι,

Θεωρούμε την συμμετοχή στα σεμινάρια αυτά όχι μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση όλων των μελών του Σωματείου. Η συνεχής εκπαίδευση και εξειδίκευση μας στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του χώρου εργασίας μας, μας διαφοροποιούν από επίδοξους ‘συναδέλφους’ που δεν διαθέτουν ούτε τα τυπικά ούτε τα ουσιαστικά προσόντα που έχει ανάγκη ο απαιτητικός χώρος του θεάτρου και μας κάνουν ισχυρούς διαπραγματευτές στο τραπέζι των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Περιμένουμε τις δηλώσεις συμμετοχής σας έως τις 10 Φλεβάρη με email ή τηλεφωνικώς στα info@setth.gr και 2105231407.

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Θ


Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γενικός Γραμματέας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΓΙΟΣ                                                                ΓΙΩΡΓΟΣ  ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ