ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΚΩΣΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥ

08.12.2010

                                           
                                                                                         Αθήνα 7 Δεκεμβρίου 2010


Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το μέλος του ΔΣ του Σ.Ε.Τ.Θ. Κώστας Αγγέλου υπέβαλλε την παραίτησή του
από τα καθήκοντά του για προσωπικούς λόγους.

Τη θέση του στο ΔΣ αναλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός Φραγκίσκος Δακτυλίδης.