ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ

16.09.2010

Δημήτριος Θ. Γουργιώτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρωγής Σωματείου Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου.

ΠΡΟΣ: τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου.

                                                                                                      Αθήνα 27 Ιουλίου 2010

Αξιότιμοι κύριοι Συνάδελφοι,

Πριν απο δύο έτη εκλέχθηκα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αρωγής του Σωματείου μας, με την ελπίδα και την διάθεση να συνεισφέρω ενεργά με την παρουσία μου στους αγώνες και στην επίτευξη των στόχων του Σωματείου μας.

Παρόλα αυτά στην περίοδο που μεσολάβησε από την εκλογή μου εώς και σήμερα, οι αποφάσεις που ελάμβανε το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υλοποιούνταν ποτέ, πλην αυτών που αφορούσαν την γραμματειακή υποστήριξη του Σωματείου μας. Παρά τις προσπάθειες και τις παρεναίσεις μου, δεν υπάρχει πλέον η βούληση από τη Διοίκηση του Σωματείου ώστε να εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις και οι αποφάσεις που έχουν κατά καιρούς ληφθεί, ώστε η Διοίκηση να επιτελέσει πράγματι το έργο που της ανατέθηκε από τα μέλη του Σωματείου. Για τα ανωτέρω σας έχω γνωστοποιήσει πολλές φορές τον έντονο προβληματισμό και την αντίθεση μου, ενώ έχω κάνει μεγάλες προσπάθειες ώστε να είναι εύρυθμη η λειτουργία του Σωματείου.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους υποβάλλω σήμερα την παραίτηση μου από μέλος του ΔΣ του Σωματείου μας.

Παρακαλώ πολύ η παραίτηση μου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σωματείου.

Με τιμή.