ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΑΤΡΩΝ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

27.12.2009

                                    ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Ε.Τ.Θ.
                       ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ


Συνάδελφοι,

       Μετά από αίτημα της Π.Ο.Θ.Α. το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Θ.  συνεδρίασε στις 21 Δεκεμβρίου 2009 με θέμα την εκλογή νέων αντιπροσώπων του σωματείου μας στα Συμβούλια Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων.

 Με φανερή ψηφοφορία το Δ.Σ. ανέδειξε εκπροσώπους του Σ.Ε.Τ.Θ. τους συναδέλφους ΧΡΗΣΤΟ ΜΟΥΓΙΟ και ΣΠΥΡΟ ΤΖΩΡΑ στα Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιθεώρησης αντίστοιχα.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Θ. ζητά από όλα τα μέλη του σωματείου να στηρίξουν τους νέους μας εκπροσώπους στο ιδιαίτερα σημαντικό έργο τους και θέλει να τονίσει πως η σωστή λειτουργία των Συμβουλίων Επιθεώρησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευημερία του κλάδου και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας όλων μας.