ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 08/12/2008

28.09.2009

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ


Για την ανάδειξη α) Διοικητικού Συμβουλίου β) Εξελεγκτικής Επιτροπής και γ) άλλων οργάνων του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ και του Τ.Α.Σ.Ε.Τ.Θ, στην Αθήνα σήμερα 8-12-2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ., στην αίθουσα του Σ.Ε.ΤΕ.Θ. οδός Ηλιού αριθ. 31 συνήλθαν τα μέλη της προαναφερόμενης Οργάνωσης για την εκλογή Διοικήσεως και των άλλων οργάνων, σύμφωνα με το καταστατικό της και με την παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου κας Ερωφίλης Σταθοπούλου Δικαστικού Παρέδρου Αθηνών που διορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 782/2008 απόφαση του Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών και της Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση και που αποτελείται από τους:
1) Θεοχάρης Χρήστος
2) Κονδύλης Ευστράτιος
3) Νικολόπουλος Ιωάννης
Η εφορευτική επιτροπή παρέλαβε τις αιτήσεις υποψηφιότητας που είχαν υποβληθεί και αφού έλεγξε για να διατυπώσει το δικαίωμα της εκλογιμότητας, προχώρησε στην ανακήρυξη υποψηφίων.


Αμέσως μετά η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε από τη Διοίκηση του Σ.Ε.ΤΕ.Θ. τα αντίγραφα Μητρώου με τα μέλη που έχουν, σύμφωνα με το καταστατικό, το δικαίωμα να ψηφίσουν καθώς και το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, φακέλους κλπ), έλεγξε τις κάλπες και αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν άδειες τις σφράγισε και κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας, αφού προηγούμενα κάλεσε τους αντιπροσώπους που είχαν ορισθεί να προσέλθουν και να παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

 
Στη συνέχεια προσήλθαν ένας ένας οι ψηφοφόροι, δείχνοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και καταθέτοντας το βιβλιάριο υγείας τους, για να συμπληρώσει και βεβαιώσει ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος σ’ αυτό τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 13 και 28 παρ. 1 του Ν. 1264/82. Επίσης οι ψηφοφόροι που ανήκαν και σε άλλη Πρωτοβάθμια Οργάνωση, κατέθεταν υπεύθυνη δήλωση στο Δικαστικό Αντιπρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. β’ του ίδιου Ν.1264/82, στην οποία δήλωναν ποια οργάνωση επιλέγουν για να ασκήσουν το δικαίωμα εκλογής Αντιπροσώπων για τα συνέδρια δευτεροβάθμιων Οργανώσεων.


Τέλος, αφού διαπιστωνόταν ότι ήταν ταμειακά εντάξει έπαιρναν από ένα ψηφοδέλτιο μαζί με σφραγισμένο φάκελο και αποσύρονταν σε ειδικά για το σκοπό αυτό διασκευασμένο χώρο (παραβάν), όπου και σημείωναν τις προτιμήσεις τους απέναντι στα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. Επανερχόμενοι, εγγράφονταν στο τηρούμενο κατά το νόμο πρωτόκολλο και έριχναν τους φακέλους στις κάλπες.


Η ψηφοφορία συνεχίστηκε κανονικά μέχρι την ώρα που είχε οριστεί, συγκεκριμένα 5:00 μ. μ., οπότε, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, η Εφορευτική Επιτροπή με τον εκπρόσωπο της δικαστικής Αρχής αποφάσισαν τη λήξη της.
Κατόπιν, αποσφραγίστηκαν οι κάλπες, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε το απαραβίαστό τους, καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και στη συνέχεια έγινε η διαλογή αυτών (παρουσία των αντιπροσώπων) τα οποία, αριθμήθηκαν και υπογράφηκαν από τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Στο Μητρώο του Σ.Ε.ΤΕ.Θ. είναι εγγεγραμμένα 215 συνολικά μέλη, εκ των οποίων 90 είναι εντάξει ταμειακά. 

 
Με βάση το τηρούμενο Πρωτόκολλο ψηφοφορίας:
Α) για την εκλογή Οργάνων Διοίκησης και Εξελεγκτικής Επιτροπής βρέθηκαν 61 ψηφοδέλτια εκ  των οποίων 61 έγκυρα και 0 άκυρα – λευκά 0 και β) για την εκλογή Αντιπροσώπων στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας και Ομοσπονδίας βρέθηκαν 61 ψηφοδέλτια εκ των οποίων 61 έγκυρα και 0 άκυρα – λευκά.
Τέλος έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων και έλαβε ο καθένας το αντίστοιχο αξίωμα σε ψήφους, όπως αναφέρεται πιο κάτω:


Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Σ.Ε.ΤΕ.Θ.
1. Μούγιος Χρήστος  ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  22
2. Αγγελόπουλος Γεώργιος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  10
3. Ευσταθίου Βασίλης ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  12
4. Πατσαβούδης Σιδέρης ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  10
5. Τζώρας Σπύρος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  17
6. Αγγέλου Κωνσταντίνος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  13
7. Δεληγιάννης Κωνσταντίνος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  11
8. Φωτόπουλος Γεώργιος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  21
9. Πετράκης Παντελής ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  10
10. Βούτος Παναγιώτης ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  16
11. Σταυρόπουλος Αθανάσιος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  23


Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Σ.Ε.ΤΕ.Θ.
1. Βακάκης Ηλίας ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ 20
2. Ρεντίφη Μαρία ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  34
3. Αλεξιάδης Ιωάννης ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  12
4. Θεοφίλης Αγησίλαος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  13


Γ) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
1. Πετράκης Παντελής ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  19
2. Φωτόπουλος Γεώργιος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  25
3. Σταυρόπουλος Αθανάσιος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  26
4. Δεληγιάννης Κωνσταντίνος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  10
5. Αγγέλου Κωνσταντίνος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  11
6. Μούγιος Χρήστος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  15


Δ) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Π.Ο.Θ.Α.)
1. Μούγιος Χρήστος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  22
2. Γουργιώτης Δημήτρης ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  15
3. Αγγέλου Κωνσταντίνος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  9
4. Δεληγιάννης Κωνσταντίνος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  8
5. Φωτόπουλος Γεώργιος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  22
6. Σταυρόπουλος Αθανάσιος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  35
7. Πετράκης Παντελής ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  16


Ε) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Τ.Α.Σ.Ε.Τ.Θ. (ενεργά μέλη)
1. Βούτος Παναγιώτης ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  20
2. Πετράκης Παντελής ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  11
3. Φωτόπουλος Γεώργιος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  19
4. Δεληγιάννης Κωνσταντίνος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  12
5. Αγγέλου Κωνσταντίνος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  11
6. Γουργιώτης Δημήτρης ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ   14
7. Τζώρας Σπύρος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  27
8. Μούγιος Χρήστος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  16
9. Σταυρόπουλος Αθανάσιος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  30


ΣΤ) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ ΜΕΛΗ
1. Καλφαγιάννης Γεώργιος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  13
2. Παπαδάτος Μαρίνος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  29
3. Σπανός Λάμπρος ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  30
4. Γουργιώτης Δημήτρης ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΥΣ  17


Έτσι με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα εκλέχθηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι πιο κάτω:


Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Σ.Ε.ΤΕ.Θ.


ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
1. Σταυρόπουλος Αθανάσιος (23)
2. Μούγιος Χρήστος (22)
3. Φωτόπουλος Γεώργιος (21)
4. Τζώρας Σπύρος (17)
5. Βούτος Παναγιώτης (16)
6. Αγγέλου Κωνσταντίνος (13)
7. Ευσταθίου Βασίλης (12)
8. Δεληγιάννης Κωνσταντίνος (11)
9. Πατσαβούδης Σιδέρης (10) – κατόπιν κληρώσεως


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
1. Αγγελόπουλος Γεώργιος (10)
2. Πετράκης Παντελής (10)


Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:


ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
1. Ρεντίφη Μαρία (34)
2. Βακάκης Ηλίας (20)
3. Θεοφίλης Αγησίλαος (13)


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
1. Αλεξιάδης Ιωάννης (12)


Γ) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑ


ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
1. Σταυρόπουλος Αθανάσιος (26)


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
1. Φωτόπουλος Γεώργιος (25)


Δ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Τ.Α.Σ.Ε.Τ.Θ. (ενεργά μέλη)


ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
1. Σταυρόπουλος Αθανάσιος (30)
2. Τζώρας Σπύρος (27)
3. Βούτος Παναγιώτης (20)
4. Φωτόπουλος Γεώργιος (19)


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
1. Μούγιος Χρήστος (16)
2. Γουργιώτης Δημήτριος (14)
3. Δεληγιάννης Κωνσταντίνος (12)
4. Αγγέλου Κωνσταντίνος (11) – κατόπιν κληρώσεως


Ε) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ ΜΕΛΗ


ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
1. Σπανός Λάμπρος (30)
2. Παπαδάτος Μαρίνος (29)
3. Γουργιώτης Δημήτριος (17)


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
1. Καλφαγιάννης Γεώργιος (13)

ΣΤ) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Π.Ο.Θ.Α.)

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1. Σταυρόπουλος Αθανάσιος (35)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1. Φωτόπουλος Γεώργιος (22) – κατόπιν κληρώσεως


Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Ερωφίλη Σταθοπούλου

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Θεοχάρης Χρήστος
2. Κονδύλης Ευστράτιος
3. Νικολόπουλος Ιωάννης

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 901.

ΑΘΗΝΑ, 9-12-2008.