ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

12.06.2024

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 

Μετά και τα πρόσφατα περιστατικά ανασφάλιστης εργασίας σε θέατρα και παραγωγές θεάματος, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο που μπορείτε να καταγγείλετε περιπτώσεις υποδηλωμένης ή εξ? ολοκλήρου ανασφάλιστης εργασίας.

 

Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις μη καταβολής δεδουλευμένων (μισθοδοσία, μεροκάματα) αυτές καταγγέλλονται στην κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

 

Μέσω της υπηρεσίας «Καταγγελία εργαζόμενου ? Δήλωση Απασχόλησης» (https://www.efka.gov.gr/el/kataggelia-ergazomenoy-delose-apascholeses),  με τη χρήση των κωδικών TAXIS ή κωδικών ΕΦΚΑ, στην ενότητα «Μισθωτοί» στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (http://www.efka.gov.gr) οι εργαζόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την καταγγελία τους για διεκδίκηση ενσήμων, λόγω μη ή υποδηλωμένης ασφάλισης. Παρακαλούμε να διατηρείται τα αποδεικτικά υποβολής της καταγγελίας.

 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται στους εργαζόμενους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν έχουν ασφαλιστεί ορθά από τον εργοδότη τους και επιθυμούν να διεκδικήσουν την ασφαλιστική τακτοποίησή τους.

 

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας:

 

Για να υποβάλλει ένας εργαζόμενος καταγγελία κατά επιχείρησης θα πρέπει να γνωρίζει το ΑΦΜ της, ενώ για περαιτέρω διευκόλυνση των εργαζομένων σημειώνεται ότι μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία χρησιμοποιώντας το σχετικό ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο ασφαλισμένος που αποχωρεί ή απολύεται από την εργασία του, υποχρεούται μέσα σε ένα δωδεκάμηνο από την αποχώρησή του να δηλώνει, μέσω της υπηρεσίας «Καταγγελία εργαζόμενου ? Δήλωση Απασχόλησης», τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησε και δεν ασφαλίστηκε (σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3 του Ν.2556/1997 (ΦΕΚ270/τ. Α?/24.12.97) όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 11 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ291/τ. Α?/27.12.01).

 

Το Σωματείο αποτελεί τον βασικό και σταθερό πυλώνα στήριξης και βοήθειας των εργαζομένων. Για κάθε περίπτωση ανασφάλιστης ή υποδηλωμένης εργασίας, μη καταβολής μισθού, μη τήρησης των κανόνων υγείας και ασφαλούς εργασίας, παραβατικότητας ή εργοδοτικής αυθαιρεσίας κ.α. είμαστε μαζί για να υποστηρίξουμε κάθε εργαζόμενο.