ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ

31.05.2024

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Σας ενημερώνουμε για την χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές με σκοπό την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος για την ανάδειξη εκπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΥΑ 33195 ΦΕΚ Β΄2947/24-5-2024).

Συγκεκριμένα, όλοι οι τομείς που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα υποχρεούνται χορήγησης της ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.

Πιο συγκεκριμένα, για τους μισθωτούς που εργάζονται πενθήμερο ανά εβδομάδα, η Υπουργική Απόφαση προβλέπει πως για όσους μετακινηθούν σε απόσταση από 200-400 χιλιόμετρα, χορηγείται μία (1) εργάσιμη μέρα. Για όσους μετακινηθούν από 401 χιλιόμετρα και άνω, χορηγούνται δύο (2) μέρες, με την προϋπόθεση πως θα μετακινηθούν οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους. Τέλος, για όσους ψηφίζουν σε νησιά και δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών άδειας θα εξετάζεται ανά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις συνθήκες, χωρίς η άδεια να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες.

Επιπλέον, για τους μισθωτούς που εργάζονται έξι ημέρες ανά εβδομάδα, για όσους μετακινηθούν σε απόσταση 100-200 χιλιόμετρα, χορηγείται μία (1) εργάσιμη μέρα άδεια. Για όσους μετακινούνται από 201-400 χιλιόμετρα, χορηγείται διήμερη άδεια (2). Για όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιόμετρα και άνω, χορηγείται άδεια τριών (3) ημερών, με την προϋπόθεση πως μετακινήθηκαν οδικώς με υπεύθυνη δήλωσή τους. Τέλος, για όσους μετακινούνται σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψιν την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες, χωρίς η άδεια να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν και για το προσωπικό που εργάζεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, καθώς και στο προσωπικό των υπόλοιπων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και σχέσης εργασίας, σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/255/οικ.9685/21.5.2024).

Ταυτόχρονα, όσοι εργαζόμενοι πρέπει να μετακινηθούν με βάση τα παραπάνω για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος την Κυριακή 9 Ιουνίου και θεωρείται ημέρα εργάσιμη, τότε αυτή θεωρείται ως μέρα ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται παραπάνω.

Η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία αποτελεί άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων και απαγορεύεται η παρεμπόδισή της. Η ειδική άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ? αποδοχών και για την χρήση της απαιτείται η χορήγηση βεβαίωση συμμετοχής στις εκλογές από το αρμόδιο όργανο.

Με εκτίμηση.