ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

06.04.2014

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ύστερα από σύσκεψη και γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 7/4/14,  αποφάσισε να συμμετέχει στην απεργία που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Απριλίου 2014.

Θεωρούμε σαν ζήτημα μείζονος σημασίας την προάσπιση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων και καλούμε όλους τους συναδέλφους να τα υπερασπιστούν με την συμμετοχή τους στην απεργία.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.


Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Θ.

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πατέλης Παναγιώτης                Βαμβακίδης Δημήτρης