ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ

27.09.2011

Συνάδελφοι, σας παραθέτουμε στους παρακάτω πίνακες τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων  μισθών μας ανά ειδικότητα περιμένοντας από όλους την πιστή τήρηση της νέας  συλλογικής σύμβασης που υπογράψαμε στις 19-04-2011.

Στους παρακάτω πινάκες δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Μ.Υ. διότι ήταν αδύνατο να υπολογιστεί λόγω της διαφορετικής φορολογικής κλίμακας  που έχει ο κάθε ένας από εμάς.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

 Βασικός μισθός
1056,00
  Επίδομα υπευθυνότητας 10%
 105,60
 Επίδομα επικινδυνότητας 20%
 232,32
 ΣΥΝΟΛΟ        ΜΙΚΤΑ                           
 
1393,92
 ΣΥΝΟΛΟ   ΚΑΘΑΡΑ   
 1169,50
 

ΕΓΓΑΜΟΙ

 βασικός μισθός                                                                 
 1056,00
 Επίδομα γάμου                                10%
 105,60
 Επίδομα υπευθυνότητας                10%   
 105,60
 Επίδομα επικινδυνότητας              20%
 253,44  
 ΣΥΝΟΛΟ        ΜΙΚΤΑ                                                          
 1520,64
 ΚΑΘΑΡΑ 
  1275,82

ΗΧΗΤΙΚΟΙ , ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ & ΑΜΠΙΓΙΕΖ
ΑΓΑΜΟΙ

 Βασικός μισθός                                                                   
 1267,00
 ΣΥΝΟΛΟ  ΜΙΚΤΑ                                                           
 1267,00
 ΣΥΝΟΛΟ  ΚΑΘΑΡΑ   
 1057,95

 ΕΓΓΑΜΟΙ

Βασικός μισθός                                                                   
 1267,00
 Επίδομα γάμου 10% 
 126,70
 ΣΥΝΟΛΟ      ΜΙΚΤΑ                                                            
 1393,70
ΣΥΝΟΛΟ  ΚΑΘΑΡΑ   
 1163,74

ΒΟΗΘΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

 ΑΓΑΜΟΙ

Βασικός μισθός                                                                     
 689,00
 Επίδομα επικινδυνότητας   20%      
 137,80
 ΣΥΝΟΛΟ  ΜΙΚΤΑ                                                            
 826,80
 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΑ                                                          
  693,69

 ΕΓΓΑΜΟΙ

Βασικός μισθός                                                                     
  689,00
 Επίδομα γάμου  10%  
   68,90
 Επίδομα επικινδυνότητας  20% 
  151,58
 ΣΥΝΟΛΟ   ΜΙΚΤΑ     
  909,48
 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΑ 
  763,06