ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ

22.11.2010

                                                                                            Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010

Συνάδελφοι,

Η ανοχή του Σωματείου απέναντι στους θεατρικούς επιχειρηματίες και στους συναδέλφους που παράνομα υπογράφουν σε άλλα θέατρα έχει εξαντληθεί.
Σε συνεργασία με τη δικηγόρο μας ξεκινήσαμε την διαδικασία καταγγελίας θεάτρων τα οποία λειτουργούν παράνομα χωρίς την παρουσία του απαραίτητου, εξειδικευμένου προσωπικού για την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία τους.
Ζητάμε από εσάς καταγγελίες ή πληροφορίες για τέτοια θέατρα.
Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για να διασφαλίσουμε το εργασιακό μας μέλλον.

                                              


                                                 Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Θ.

                      Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΓΙΟΣ                                           ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ