ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2010

26.10.2010

Αθήνα 25/10/2010

Μετά την αποσφράγιση των καλπών αφού προηγούμενα διαπιστώθηκε το απαραβίαστο και καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια έγινε η διαλογή τούτων τα οποία αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από την Δικαστικό Αντιπρόσωπο.

Με βάση το τηρούμενο Πρωτόκολλο ψηφοφορίας:

α) για την εκλογή Οργάνων Διοίκησης Σ.Ε.Τ.Θ και Ελεγκτικής Επιτροπής βρέθηκαν 53 ψηφοδέλτα εκ των οποίων 53 έγκυρα και 0 άκυρα
β) για την εκλογή Αντιπροσώπων Ομοσπονδίας (Π.Ο.Θ.Α) και ΕΚΑ βρέθηκαν 50 ψηφοδέλτια εκ των οποίων 50 έγκυρα και 0 άκυρα.

Από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

-Για το διοικητικό συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Θ

1 Αγγελόπουλος Γεώργιος,  έλαβε ψήφους 15
2 Αγγέλου Κωνσταντίνος, έλαβε ψήφους 14
3 Βούτος Παναγιώτης, έλαβε ψήφους 15
4 Δακτυλίδης Φραγκής, έλαβε ψήφους 12
5 Δεληγιάννης Κωνταντίνος, έλαβε ψήφους 17
6 Ελευθεριάδης Κυριάκος, έλαβε ψήφους 5
7 Καλφαγιάννης Γεώργιος,  έλαβε ψήφους 14
8 Μούγιος Χρήστος έλαβε, ψήφους 36
9 Νομικός Θεόδωρος έλαβε, ψήφους 7
10 Πατσαβούδης Σιδέρης, έλαβε ψήφους 10
11 Σβορώνος Θεμιστοκλής, έλαβε ψήφους 13
12 Τζώρας Σπυρίδων, έλαβε ψήφους 16
13 Φωτόπουλος γεώργιος, έλαβε ψήφους 33

Έτσι με βάση τα ως άνω αποτελέσμαστα εκλέχτηκαν κατά σειρά προτίμησης οι πιο κάτω:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1.Μουγιος Χρήστος

2.Φωτόπουλος Γεώργιος

3.Δεληγιάννης Κωνσταντίνος

4.Τζώρας Σπυρίδων

5.Αγγελόπουλος Γεώργιος

6.Βούτος Παναγιώτης

7.Καλφαγιάννης Γεώργιος

8.Αγγέλου Κωνσταντίνος

9.Σβορώνος Θεμιστοκλής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1.Δακτυλίδης Φραγκής

2.Πατσαβούδης Σιδέρης

3.Νομικός Θεόδωρος

4.Ελευθεριάδης Κυριάκος

-Για το διοικητικό συμβούλιο του Τ.Α.Σ.Ε.Τ.Θ
Ψήφισαν συνολικά 65 μέλη. Βρέθηκαν 64 έγκυρα και 1 άκυρο ψηφοδέλτιο

ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ

1.Αγγέλου Κωνσταντίνος, έλαβε ψήφους 15
2.Βούτος Παναγιώτης,  έλαβε ψήφους 14
3.Δεληγιάννης Κωνσταντίνος,  έλαβε ψήφους 24
4.Ελευθεριάδης Κυριάκος,  έλαβε ψήφους 4
5.Καλφαγιάννης Γεώργιος,  έλαβε ψήφους 16
6.Μούγιος Χρήστος,  έλαβε ψήφους 34
7.Νομικός Θεόδωρος,  έλαβε ψήφους 7
8.Σβορώνος Θεμιστοκλής,  έλαβε ψήφους 14
9.Τζώρας Σπυρίδων,  έλαβε ψήφους 26
10. Φωτόπουλος Γεώργιος,  έλαβε ψήφους 39

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ ΜΕΛΗ

1.Δρόσος Νικόλαος,  έλαβε ψήφους 24
2.Θεοχάρης Χρήστος,  έλαβε ψήφους 13
3.Παπαδάτος Μαρίνος,  έλαβε ψήφους 32
4.Σταυρόπουλος Αθανάσιος,  έλαβε ψήφους 27

Έτσι με βάση τα ως άνω αποτελέσμαστα εκλέχτηκαν κατά σειρά προτίμησης οι πιο κάτω:

Από τα ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ:
1. Φωτόπουλος Γεώργιος

2. Μούγιος Χρήστος

3. Τζώρας Σπυρίδων

4. Δεληγιάννης Κωνσταντίνος

και οι παρακάτω από τα ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ ΜΕΛΗ:
1. Παπαδάτος Μαρίνος

2. Σταυρόπουλος Αθανάσιος

3. Δρόσος Νικόλαος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
1. Καλφαγιάννης Γεώργιος

2. Αγγέλου Κωνσταντίνος

3. Βούτος Παναγιώτης

4. Σβορώνος Θεμιστοκλής

5. Θεοχάρης Χρήστος

-Για την Ελεγκτική Επιτροπή
1.Αλεξιάδης Ιωάννης, έλαβε ψήφους 25
2. Βακάκης Ηλίας έλαβε, ψήφους 24
3. Θεοφίλης Αγησίλαος,έλαβε ψήφους 25

Έτσι με βάση τα ως άνω αποτελέσμαστα εκλέχτηκαν κατά σειρά προτίμησης οι πιο κάτω:

1.Αλεξιάδης Ιωάννης
2.Θεοφίλης Αγησίλαος
3.Βακάκης Ηλίας

-Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο της Π.Ο.Θ.Α
1. Ελευθεριάδης Κυριάκος,  έλαβε ψήφους 7
2. Μούγιος Χρήστος, έλαβε ψήφους 31
3. Σβορώνος Θεμιστοκλής, έλαβε ψήφους 13
4. Φωτόπουλος Γεώργιος, έλαβε ψήφους 27

Έτσι με βάση τα ως άνω αποτελέσμαστα εκλέχτηκαν κατά σειρά προτίμησης οι πιο κάτω:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.Μούγιος Χρήστος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Φωτόπουλος Γεώργιος

-Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου
1. Μούγιος Χρήστος, έλαβε ψήφους 30
2. Φωτόπουλος Γεώργιος, έλαβε ψήφους 28

Έτσι με βάση τα ως άνω αποτελέσμαστα εκλέχτηκαν κατά σειρά προτίμησης οι πιο κάτω:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.Μούγιος Χρήστος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.Φωτόπουλος Γεώργιος