ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

05.01.2010

 
Αρ.Πρωτ. 59/201010


                                                                                           Αθήνα, 1 Ιανουαρίου 2010
    
Συνάδελφοι,

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου στέλνει τις ευχές του για μια καλή χρονιά με υγεία και επαγγελματική ευημερία.

 Ο νέος χρόνος ας είναι η αρχή για καλύτερες συνθήκες εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας για όλους μας. Για το Σ.Ε.Τ.Θ. το 2010 θα είναι μια χρονιά διεκδίκησης των εργασιακών μας δικαιωμάτων και της επαγγελματικής μας προοπτικής. Στην προσπάθειά μας αυτή σας θέλουμε όλους συνοδοιπόρους και αρωγούς.

 Συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκινήσαμε για διαφάνεια και πλήρη νομιμότητα στα διαχειριστικά καθήκοντα και τις συνθήκες εργασίας με μόνο γνώμονα το συμφέρον του κλάδου μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

1.    Σε συνεργασία με την Π.Ο.Θ.Α. αποφασίστηκε η αλλαγή των εκπροσώπων του σωματείου μας στις Επιτροπές Δημοσίων Θεαμάτων. Από 1/1/2010 οι μοναδικοί νόμιμοι και με δικαίωμα υπογραφής εκπρόσωποι του σωματείου μας είναι ο συνάδελφος Χρήστος Μούγιος στο Πρωτοβάθμιο  και ο συνάδελφος Σπύρος Τζώρας στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο.   
Συνάδελφοι, στηρίξτε τους νέους εκπρόσωπους μας στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν. Η σωστή λειτουργία των επιτροπών μπορεί να διασφαλίσει τη νομιμότητα και την σωστή λειτουργία των θεάτρων συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας που όλοι επιθυμούμε σταματώντας τα «τηλέφωνα», τις «φιλίες» και τις κάθε είδους διαπλοκές που έχουμε με λύπη μας παρατηρήσει στο παρελθόν.


2.    Το Δ.Σ. του σωματείου εξουσιοδότησε τον συνάδελφο Δημήτρη Εμμανουηλίδη να πραγματοποιεί ελέγχους σε όλα τα θέατρα ώστε να εξασφαλίσουμε και επιβάλλουμε την σύμφωνη με το νόμο λειτουργία τους. Ο εξουσιοδοτημένος συνάδελφος φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα που πιστοποιούν την αρμοδιότητά διεξαγωγής των ανωτέρω ελέγχων και την εγκριτική απόφαση του σωματείου που τον νομιμοποιεί να προβεί αν αυτό χρειαστεί στις απαραίτητες νομικές κινήσεις και διαδικασίες.

Συνάδελφοι,

Το 2010 συνεχίζουμε δυναμικά και εντείνουμε τις προσπάθειές μας στην διεκδίκηση ενός καλύτερου αύριο με κατάλληλες συνθήκες εργασίας, ασφάλειας και υγιεινής.


 
                                         Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                             Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Θ

                  Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
 
         ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                              ΓΙΩΡΓΟΣ  ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ