ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΤΑΜΙΑ Τ.Α.Σ.Ε.Τ.Θ.

19.11.2009

Αρ. Πρωτ. 48 /2009

        
                                                                                  Αθήνα, 26 Οκτωβρίου  2009


 Σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 17:00., πραγματοποιήθηκε Συνεδρίαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Αρωγής του Σωματείου Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου στα γραφεία του Σωματείου επί της οδού Ηλιού 31, με θέμα την ανάδειξη νέου Ταμία μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Ταμία του Σωματείου Αρωγής του Σ.Ε.Τ.Θ. Λάμπρου Σπανού.

 Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τον διορισμό του πρώτου επιλαχόντα των τελευταίων αρχαιρεσιών, Καλαφαγιάννη Γεωργίου, ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Α.Σ.Ε.Τ.Θ. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μυστική ψηφοφορία για τη θέση του Ταμία, στην οποία εξελέγη ο Αθανάσιος Σταυρόπουλος.

 Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρωγής του Σωματείου Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου που προκύπτει από την τελευταία συνεδρίαση είναι η εξής :


ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΩΡΑΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ - ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΑΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ


 
Για το Δ.Σ. του Τ.Α.Σ.Ε.Τ.Θ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΩΡΑΣ          ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ